બહેનના બોલે નમી ગયો પથ્થરનો પાળીયો, સત્ય ઘટનાનો પ્રસંગ

જૂનાગઢનાં રાજવી રા કવાટ અને ઉગાવાળા મામા ભાણેજ. તેઓ રાની સેનામાં હતાં અને ઘણા યુધ્ધો લડ્યા અને જીત્યા હતા, પણ મામા ભાણેજ વચ્ચે થોડી વાત બગડતા વટે વાત ગઈ. …

પાળીયાદમાં હજું પણ પીરાણા પ્રગટ છે એનું જીવતું જાગતું પ્રમાણ, અદભુત ઘટનાની વાત

હજું પણ પીરાણા પ્રગટ છે કાંઇ પોઢી નથીં ગયાં બાકી આજનું વિજ્ઞાન જેની આગળ ટુંકુ પડે એવડો મોટો અમારો પાળિયાદનો ઠાકર છે. મિત્રો આ વાત કોઈ બનાવટી કે ઉપજાવેલી …

દસ-બાર વર્ષનો નિશાળીયો જ્યારે ગાયોની વહારે ચડયો

ભાલની ધરતી માથે સુરજ મારજ આથમવાને આરે છે. ગૌધુલી ની ડમરીઓ ચડી છે. પોતાનાં પહુડાનુ પેટ ભરવા ગાયું ઝડપથી ગામમાં દાખલ થઇ રહી છે, સંધ્યા ખીલી છે, ઠાકરની આરતીની …

વાઘા ભરવાડ, આલા રબારી અને આખલાની ખાંભીઓની વાત

ખબરદાર કોઈએ ખુટીયા (આખલો) ઉપર ભડાકો કર્યો છે, પણ સરદાર મુળીના સીમાડેથી એજ આડો આવીને ઊભોર્યે છે. ભરવાડને એની ઓથે રાખે છે. એક ભડાકો નથીં કરવાં દિધો ભલે તોય …

ગુર્જર પ્રતિહાર વંશ ભાગ – ૫

ஜ۩۞۩ஜ ગુર્જર પ્રતિહાર વંશ ஜ۩۞۩ஜ (ઇસવીસન ૭૩૦ – ઇસવીસન ૧૦૩૬) ———- ભાગ – ૫ ———- ઈતિહાસ એટલે ઉત્ખનનનું મનન. ઈતિહાસ આપણને ઘણી બધી બાબતોથી અવગત કરાવે છે પણ એ …

મહારાજા મિહિર ભોજ- ગુર્જર પ્રતિહાર વંશ

ஜ۩۞۩ஜ મહારાજા મિહિર ભોજ ஜ۩۞۩ஜ (ઇસવીસન ૮૩૫ – ઇસવીસન ૮૮૫) ———- ભાગ – ૪ ———- અત્યારે ઈતિહાસ એ કઈ જાતિ-ધર્મના રાજવંશો હતાં એના પર જ વધારે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે …

ગુર્જર પ્રતિહાર વંશ ભાગ – ૩

ஜ۩۞۩ஜ ગુર્જર પ્રતિહાર વંશ ஜ۩۞۩ஜ (ઇસવીસન ૭૩૦ – ઇસવીસન ૧૦૩૬) ———- ભાગ – ૩ ———- ઈતિહાસ ક્યારેય યથાતથા રજૂ કરી શકાતો નથી કે નથી એને મોણ ભભરાવીને કહેવાતો. ઈતિહાસ …

ગુર્જર પ્રતિહાર વંશ ભાગ – ૨

ஜ۩۞۩ஜ ગુર્જર પ્રતિહાર વંશ ஜ۩۞۩ஜ (ઇસવીસન ૭૩૦ – ઇસવીસન ૧૦૩૬) ———- ભાગ – ૨ ———- ઈતિહાસ સોનાની લગડી જેવો છે – મોંઘો અને અતિઆકર્ષક …….. એને બેન્ક્લોકરમાં જિંદગીભર સાચવીને …

ગુર્જર પ્રતિહાર વંશ ભાગ -૧

ஜ۩۞۩ஜ ગુર્જર પ્રતિહાર વંશ ஜ۩۞۩ஜ (ઇસવીસન ૭૩૦ – ઇસવીસન ૧૦૩૬) ઈતિહાસ જ્યારે આળસ મરડીને બેઠો થાય છે ત્યારે ત્યારે શું ગુજરાત કે શું ભારત કોઈ એક રાજ વંશ કે …

ઘુમલીનો સૈન્ધવ વંશ ભાગ -2 ⚔ ગુજરાતનો ભવ્ય ઈતિહાસ ⚔

ஜ۩۞۩ஜ ઘુમલીનો સૈન્ધવ વંશ ஜ۩۞۩ஜ (સૈન્ધવવંશ ઇસવીસન ૭૩૫ – ઇસવીસન ૯૨૦ ) જીજીવિષા, મહત્વાકાંક્ષા અને આજીવિકા વચ્ચેનો તફાવત ઇતિહાસે સમજી લેવાની જરૂર ખરી ! ઈતિહાસ જયારે ૧૪૦૦ -૧૫૦૦ વરસ …
error: Content is protected !!