વાઘા ભરવાડ, આલા રબારી અને આખલાની ખાંભીઓની વાત

ખબરદાર કોઈએ ખુટીયા (આખલો) ઉપર ભડાકો કર્યો છે, પણ સરદાર મુળીના સીમાડેથી એજ આડો આવીને ઊભોર્યે છે. ભરવાડને એની ઓથે રાખે છે. એક ભડાકો નથીં કરવાં દિધો ભલે તોય …

ગુર્જર પ્રતિહાર વંશ ભાગ – ૫

ஜ۩۞۩ஜ ગુર્જર પ્રતિહાર વંશ ஜ۩۞۩ஜ (ઇસવીસન ૭૩૦ – ઇસવીસન ૧૦૩૬) ———- ભાગ – ૫ ———- ઈતિહાસ એટલે ઉત્ખનનનું મનન. ઈતિહાસ આપણને ઘણી બધી બાબતોથી અવગત કરાવે છે પણ એ …

મહારાજા મિહિર ભોજ- ગુર્જર પ્રતિહાર વંશ

ஜ۩۞۩ஜ મહારાજા મિહિર ભોજ ஜ۩۞۩ஜ (ઇસવીસન ૮૩૫ – ઇસવીસન ૮૮૫) ———- ભાગ – ૪ ———- અત્યારે ઈતિહાસ એ કઈ જાતિ-ધર્મના રાજવંશો હતાં એના પર જ વધારે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે …

ગુર્જર પ્રતિહાર વંશ ભાગ – ૩

ஜ۩۞۩ஜ ગુર્જર પ્રતિહાર વંશ ஜ۩۞۩ஜ (ઇસવીસન ૭૩૦ – ઇસવીસન ૧૦૩૬) ———- ભાગ – ૩ ———- ઈતિહાસ ક્યારેય યથાતથા રજૂ કરી શકાતો નથી કે નથી એને મોણ ભભરાવીને કહેવાતો. ઈતિહાસ …

ગુર્જર પ્રતિહાર વંશ ભાગ – ૨

ஜ۩۞۩ஜ ગુર્જર પ્રતિહાર વંશ ஜ۩۞۩ஜ (ઇસવીસન ૭૩૦ – ઇસવીસન ૧૦૩૬) ———- ભાગ – ૨ ———- ઈતિહાસ સોનાની લગડી જેવો છે – મોંઘો અને અતિઆકર્ષક …….. એને બેન્ક્લોકરમાં જિંદગીભર સાચવીને …

ગુર્જર પ્રતિહાર વંશ ભાગ -૧

ஜ۩۞۩ஜ ગુર્જર પ્રતિહાર વંશ ஜ۩۞۩ஜ (ઇસવીસન ૭૩૦ – ઇસવીસન ૧૦૩૬) ઈતિહાસ જ્યારે આળસ મરડીને બેઠો થાય છે ત્યારે ત્યારે શું ગુજરાત કે શું ભારત કોઈ એક રાજ વંશ કે …

ઘુમલીનો સૈન્ધવ વંશ ભાગ -2 ⚔ ગુજરાતનો ભવ્ય ઈતિહાસ ⚔

ஜ۩۞۩ஜ ઘુમલીનો સૈન્ધવ વંશ ஜ۩۞۩ஜ (સૈન્ધવવંશ ઇસવીસન ૭૩૫ – ઇસવીસન ૯૨૦ ) જીજીવિષા, મહત્વાકાંક્ષા અને આજીવિકા વચ્ચેનો તફાવત ઇતિહાસે સમજી લેવાની જરૂર ખરી ! ઈતિહાસ જયારે ૧૪૦૦ -૧૫૦૦ વરસ …

ઘુમલીનો સૈન્ધવ વંશ ભાગ -1 ⚔ ગુજરાતનો ભવ્ય ઈતિહાસ ⚔

ஜ۩۞۩ஜ ઘુમલીનો સૈન્ધવ વંશ ஜ۩۞۩ஜ (ઇસવીસન ૭૩૫ – ઇસવીસન ૯૨૦ ) ગુજરાતના ઇતિહાસમાં એક સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન છે તે એ છે કે — ગુજરાતનો પહેલો રાજપૂત વંશ કયો ? …

ઊનાનો ચૌલુક્યવંશ ⚔ ગુજરાતનો ભવ્ય ઈતિહાસ ⚔

ஜ۩۞۩ஜ ઊનાનો ચૌલુક્યવંશ ஜ۩۞۩ஜ (ઇસવીસનની છઠ્ઠી સદીથી ઇસવીસનની દસમી સુધી ) ઈતિહાસને ઉજાગર કરવો પડતો હોય છે અને એને ઉજાગર કરવાં માટે અનેક રાતોના ઉજાગરા કરવાં પડતાં હોય છે. …

વઢવાણનો ચાપવંશ ⚔ ગુજરાતનો ભવ્ય ઈતિહાસ ⚔

ஜ۩۞۩ஜ વઢવાણનો ચાપવંશ ஜ۩۞۩ஜ (ઇસવીસનની છઠ્ઠી સદીથી ઇસવીસનની દસમી સુધી ) સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ પણ એમાં આવી જ જાય એ બધાં રાજ્યો, રજવાડાં અને પરગણાના રાજાઓ એટલે કે …
error: Content is protected !!