શ્રી સપ્તેશ્વર મહાદેવ — આરસોડીયા (સાબરકાંઠા)

ગુજરાતની પવિત્ર પાવન ભૂમિ એ પૌરાણિક ભૂમિ છે. અઢારેય પુરાણમાં ગુજરાતના વર્ણનો મન મુકીને થયાં છે. ગુજરાત એટલે માત્ર ગુજરાતીઓ એવું તો સાવ નહોતું એ વખતે. આમેય ગુજરાતમાં શક્તિપીઠો …

શરણેશ્વર મહાદેવ — અભાપુર (વિજયનગર પોળો ફોરેસ્ટ )

સાલું વિદેશ જઈએ તો એમ થાય છે કે હજી આખું ભારત તો જોયું જ નથી. ભારતમાં ફરીએ તો એમ થાય છે કે હજી ગુજરાત તો પૂરેપૂરું જોયું નથી અને …

પીંગળશીભાઈ મેધાણંદભાઈ ગઢવી (લીલા)

પીંગળશીભાઈ ગઢવી સુપ્રસિદ્ધ કવિ, લેખક અને કલાકાર – કંઠ, કહેણી અને કલમ જેનામાં ત્રિવેણી સંગમ થઈને વહે છે, જેણે પંદર-સોગ કવિતા વાર્તાના ગ્રંથોની ગુજરાતને ભેટ આપી છે તેવા શ્રી …

માતા ભવાનીની વાવ — અસારવા (અમદાવાદ)

વાવ જોવાં બહુ દૂર જવાની જરૂર નથી આપણું અમદાવાદ શું ખોટું છે?અમદાવાદ કે અમદવાદ જીલ્લામાં કે ગાંધીનગર જીલ્લામાં જો એટલી બધી વાવો આવેલી હોય તો આપણે બહુ લાંબે સુધી …

શ્રી વિરેશ્વર મહાદેવ — કાલવણ ગામ (વિજય નગર)

ભારતમાં અને ગુજરાતમાં કેટલાંક મંદિરો એવા છે જે જયારે જાતે જઈને જોઈએ ત્યારે જ ખબર પડે કે એ ખરેખર કેટલા સુંદર છે તે. ઇડરથી વિજયનગર પોળો ફોરેસ્ટ તરફ જતાં …

શ્રી નિષ્કલંક મહાદેવ — કોળિયાક બીચ (ભાવનગર)

“સાગર કિનારે દિલ યે પુકારે ” અરે પુકારે શું કામ કે અહીંયા કોઈ નથી એમ શું કામ કહેવાનું વળી અહીં જ તો બિરાજમાન છે કલ્યાણકારી દેવાધિદેવ મહાદેવ !!! ભારતમાં …

શ્રી તુંગનાથ મહાદેવ મંદિર — ચોપટા (ઉત્તરાખંડ)

દુનિયામાં કંઇજોવાં જેવું હોય તો તે હિમાલય છે. હિમાલયમાં ઘણાં બરફના શિખરો છે જેમાંનાં બહુજ ઓછાં ભારતમાં સ્થિત છે. વધારે એ નેપાળ અને તિબેટમાં આવેલાં છે. નેપાળ યાત્રા મેં …

જેઠાભાઈની વાવ – ઇસનપુર (અમદાવાદ)

વાવો તો ગુજરાતની જ, વાવો તો અમદવાદ અને તેની આજુબાજુની જ, આટલી બધી વાવો જોતાં તો એક વાત સ્પષ્ટ જ છે કે તે સમયમાં વાવો અતિપ્રસિધ અને અને અતિસમૃદ્ધ …

અમૃતવર્ષિણી વાવ – પાંચ કુવા (અમદાવાદ)

અમદાવાદ જીલ્લામાં અને અમદાવાદ શહેરમાં પણ ઘણી વાવો આવેલી છે. અમદાવાદ જીલ્લામાં કેટલીક અજાણી વાવો પણ છે. કોઈને ખબર છે ખરી કે અમદાવાદમાં કુલ ૧૬ વાવો સ્થિત છે. અમદાવાદ …

રોડા મંદિર સમૂહ સંકુલ (રોડાના મંદિરો)

ઉત્તર ગુજરાતમાં આવાં સ્મારક સંકુલો ઘણાં આવેલાં છે. ઘણાં વિષે આપણે જાણીએ છીએ તો ઘણાં વિષે આપણે નથી જાણતા હોતાં કે નથી આપણે જોયાં પણ હોતાં. ક્યારેક કયારેક એવું …
error: Content is protected !!