Tag: સોરઠી બહારવટિયા

★વીર રામવાળો★ ભાગ -2

આષાઢ શુદ અગીઆરસ હતી અને વાર શુક્રવાર હતો. ગાયકવાડ તાબાના ગોવીંદપરા ગામમાં દીવે વાટ્યો ચડી હતી. ગોધન ગામમાં પેસી ગયું હતું. છેલ્લી પાણીઆરી પણ બેડું ભરીને વહેતી થઈ હતી. …

★ વીર રામવાળો ★ (ભાગ -1)

મરાઠાએ મારી મારીને જેર કરેલી કાઠી કોમ ગાયકવાડનાં ધારી અમરેલી પરગણામાં નવરી પડી હતી. ચોરવું, ચારવું અને અબળાઓની આબરૂ પાડવી એ એના એદી જીવતરના ત્રણ ઉદ્યમેા થઈ પડ્યા હતા. …

ખાનદાન બહારવટિયો

‘પેંડા કેટલા કીધા?’ ‘દસ શેર’ ‘હં!… બીજું?’ ‘પાંચ શેર ઝીણી સેવ.’ ‘આંગણે કાંઇ વરો-બરો આવ્યો છે એલા?’ ‘નાસ્તા માટે જોઇ છ, શેઠ! વરો શાનો?’ ‘ભલે… પણ દસ શેર પેંડા …

ભીમો જત- સોરઠી બહારવટીયા

ગોંડલ તાબાના મેરવદર ગામની સીમમાં ભીમા નામનો એક જત પોતાના બાપદાદાની બે સાંતી જમીન ખેડીને પેટગુજારો કરે છે. પોતાને બીજા ત્રણ ભાઈઓ છે. ઘેરે બે દીકરીઓ ને એક દીકરો …

વીર એભલ પટગીર

(સોરઠા) બહારવટામાં બંધુઓ, અણનમા એકવીસ ભારે કરિયલ ભીંસ, અફસરો પર એભલા (૧) ઓયકારા અંગ્રેજના, ગડબડ ગાયકવાડ પેટીમાં થ્યા પા’ડ, એફઆયઆરના એભલા (૨) પેર્યા ત્રોડા પગ મહીં, ભડ તે ભારે …

વીર નાથાભગત મોઢવાડીયા (સીસોદીયા)

પોરબંદર તાબે આવેલા મોઢવાડા ગામમાં ઇસ.૧૭૮૦ માંનાથાભગતનો જન્મ થયેલો તેમના માતાનુ રુડીબાઇ અને પીતાનું નામ વશીયાંગભાઇ. તેમના સસરાનુ ગામ ક્ડછ. પત્ની નું નામ ઉજીબાઇ તથા માલદે અને ભીની નામના …

વીર બાવાવાળો- સોરઠી બહારવટીયા (ભાગ- 3)

આવો આવો આપા માણસૂર !” ડુંગરના તખ્ત ઉપર બિરાજેલા બાવાવાળાએ મહેમાનોને આવકાર આપ્યો. “અાપા બાવાવાળા ! ” માણસુર ધાધલ બેાલ્યો, “હું આજ સ્વારથની વાતે આવ્યો છું.” “બોલો બા ?” …

વીર બાવાવાળો- સોરઠી બહારવટીયા (ભાગ- 2)

“કાંઇ વાવડ ?” “હા સાહેબ. નાંદીવેલે ડુંગરે.” “કેટલાં માણસ ?” “દસ જ. રાતોરાત પહોંચીને ફુંકી મારવા જોવે. નીકર સવાર ઉગે હાથ આવી રહ્યો.” ગીરના જગલમાં, બાવા વાળાને જેર કરવા …

વીર બાવાવાળો- સોરઠી બહારવટીયા (ભાગ- 1)

બચ્ચા રાનીંગ વાલા ! માગી લે.” “બીજું કાંઈ ન જોવે મહારાજ; ફક્ત શેર માટીની ઝંખના છે.” પાવડી ઉપર કપાળ ફેરવીને અવધૂતે ધ્યાન ધર્યું.દસમે દ્વારે જીવને ચડાવીને જોઈ વળ્યા. પછી …

જોગીદાસ ખુમાણ- સોરઠી બહારવટીયા (ભાગ – 6)

“આમાં વંશ કયાંથી રે’ ?” બહારવટામાં વારંવાર ગામેગામની ગાયો તગડાય છે. એક દિવસ ત્રણસો ચારસો ગાયોનું ધણ તગડીને બહારવટીયાએ નાંદીવેલા ડુંગરના ગાળામાં ઠાંસી દીધું. આડી મોટી વાડ્ય કરાવી લીધી. …
error: Content is protected !!