“પ્રાચીન ઋષિ સંસ્કૃતિ” ગ્રામ્ય જીવનના સ્તંભ- 39

સંપૂર્ણ વિશ્વમાં ભારતના ઋષિમુનીઓએ શોધી કાઢેલ સૌથી જુની ગણત્રીઓ એટલી સૂક્ષ્મ છે કે જેના પર આપણે ગૌરવ લઈ શકીએ…તે રીતે દરેક પ્રકારના સંખ્યાના તેમના આંકડા … ભારતમાં જ, નક્ષત્રોની ગણતરી શરૂ થઈ. જે પછીથી અન્ય દેશોમાંથી લેવામાં આવી હતી.

વિશ્વની સૌથી મોટી ભારતીય અને વૈજ્ઞાનિક સમય ગણતરી પ્રણાલી:-

 • ★ક્રિતિ = એક સેકંડનો ૩૪૦૦૦ મો ભાગ
 • ★એક ત્રુટી = એક સેકંડની 300 મો ભાગ
 • ★૨ ત્રટી= ૧ પ્રેમ, ૧પ્રેમ = ૧ ક્ષણ
 • ★૩૦ ક્ષણો = ૧ વિપલ
 • ★૬૦ વિપલ= ૧ ઘડી(૨૪ મીનીટ)
 • ★૨.૫ ઘડી= ૧ હોરા(કલાક)
 • ★૨૪ હોરા= ૧ દિવસ
 • ★૭ દિવસ = ૧ અઠવાડિયુ
 • ★૪ અઠવાડિયા = ૧ મહિનો
 • ★ર મહિના=૧ ઋતુ
 • ★૬ ઋતુ=૧ વરસ
 • ★૧૦૦ વરસ=૧ સદી
 • ★૧૦ સદી=૧૦૦૦ વરસ (સહસ્ત્રાબ્દિ)
 • ★૪૩ર સહસ્ત્રાબ્દિ= ૧ યુગ
 • ★૨ યુગ= ૧ દ્વાપર યુગ
 • ★૩ યુગ= ૧ ત્રાપર યુગ
 • ★૪ યુગ=સતયુગ
 • ★દ્વાપર યુગ+ત્રાપર યુ+સતયુગ=મહાયુગ
 • ★૭૬મહાયુગ=૧ મનવન્તર
 • ★૧૦૦૦ મહાયુગ= ૧ કલ્પ
 • ★નિત્ય પ્રલય= ૧ મહાયુગ(ધરતી પર જીવનનો અંત અને આરંભ)
 • ★૧ નૌમિતીકા પ્રલય = 1 કલ્પ. (ભગવાનનો અંત અને જન્મ)

આ ઉપરાંત આપણા ઋષિમુનિઓએ જુની પુરાણી સંસ્કૃતિ અને પર્યાવરણનું ભારે અવલોકન કરી ખાસ તારણો કાઢ્યાં તે આશ્વર્યજનક છે.

 • ★બે જાતિઓ: પુરુષ અને સ્ત્રી.
 • ★બે બાજુઓ: શુક્લ પક્ષ અને કૃષ્ણ પક્ષ.
 • ★બે પૂજા: વૈદિકી અને તંત્રિકી (પુરોનોક્તા).
 • ★બે આયન: ઉત્તરાયણાયન અને દક્ષિણાયન
 • ★ત્રણવાયુ:શીતળ, મંદ, સુગંધ
 • ★ત્રણ ભુવન:આકાશ, પૃથ્વી,પાતાળ
 • ★ત્રણ ગુણ:સત્વ,તમ,રજ
 • ★ત્રણ પીડા:આધિ,વ્યાધિ,ઉપાધિ
 • ★ત્રણ મહાદેવી:મહાકાળી, મહાલક્ષ્મી, મહાસરસ્વતી
 • ★ત્રણ ભગવાન: બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શંકર.
 • ★ત્રણ દેવીઓ: મહા સરસ્વતી, મહા લક્ષ્મી, મહા ગૌરી.
 • ★ત્રણ જગત: પૃથ્વી, આકાશ, પાતાળ
 • ★ત્રણ ગુણો: સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ.
 • ★ત્રણ સ્થિતિઓ: નક્કર, પ્રવાહી, હવા.
 • ★ત્રણ સ્તરો: પ્રારંભ, મધ્ય, અંત.
 • ★ત્રણ વય : બાળપણ, યુવાની, વૃદ્ધાવસ્થા.
 • ★ત્રણ રચનાઓ: દેવ, રાક્ષસ, માનવ.
 • ★ત્રણ અવસ્થાઓ: જાગૃત, મૃત, બેભાન.
 • ■ચાર મહિલાઓ: માતા, પત્ની, બહેન, પુત્રી.
 • ★ચાર યુગ: સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ, કલિયુગ.
 • ★ચાર સમય : સવાર, સાંજ, દિવસ, રાત.
 • ★ચાર અપ્સરાઓ: ઉર્વશી, રંભા, માણેક, તિલોત્તમ.
 • ★ચાર ગુરુઓ: માતા, પિતા, શિક્ષક, આધ્યાત્મિક ગુરૂ.
 • ★ચાર જીવો: જળચર, ઓવરલેન્ડ, જળચર, ઉભયજીવી.
 • ★ચાર જીવો: અંડજા, પિંડજા, સવેદજ, ઉદ્ભિજ.
 • ★ચાર અવાજ: ઓમકાર, આકાર, ઉકાર, મકર.
 • ★ચાર આશ્રમો: બ્રહ્મચર્ય, ગ્રહસ્થ, વનપ્રસ્થ, સંન્યાસ.
 • ★ચાર ફળ: શ્રીફળ,જાયફળ, સીતાફળ, જામફળ….
 • ★ચાર વેદ:રૂગ્વેદ,યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ
 • ★ચાર યોનિ:ઈન્ડજ, મીન્ડજ, શ્વેદજ, જરાયુજ
 • ★ચાર સરોવર:માન સરોવર, પંપા સરોવર, બિદુ(નળ) સરોવર નારાયણ સરોવર,
 • ★ચાર જતી:લક્ષ્મણજતી, હનુમાન જતી, ભૈરવજતી, ગોરક્ષજતી,
 • ★ચારમઠ: જ્યોતિર્મઠ,શારદામઠ,શ્રૃગેરી મઠ,ગોવર્ધન મઠ
 • ★ચાર ખોરાક: આહાર, પીણું, લેહ્યા, ગુચળા
 • ★ચાર પુરુષાર્થ: ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ.
 • ★ચાર સાધનો: તત્ત્વ, સુશીર, અવનાદવ, ઘન.
 • ★પાંચ તત્વો: પૃથ્વી, આકાશ, અગ્નિ, પાણી, હવા.
 • ★પાંચ ભગવાન: ગણેશ, દુર્ગા, વિષ્ણુ, શંકર, સૂર્ય.
 • ★પાંચ ઇન્દ્રિયો: આંખ, નાક, કાન, જીભ, ત્વચા.
 • ★પાંચ કર્મ: રસ, રૂપ, ગંધ, સ્પર્શ, ધ્વનિ.
 • ★પાંચ આંગળીઓ: અંગૂઠો, તર્જની, આંગળી, રિંગ આંગળી, ગુલાબી
 • ★પાંચ પૂજા ઉપાય: સુગંધ, ફૂલ, ધુપ, દીપ, નૈવેદ્ય.
 • ★પાંચ અમૃત: દૂધ, દહીં, ઘી, મધ, ખાંડ.
 • ★પાંચ પ્રેત : ભૂત, વેમ્પાયર, વૈતાલ, કુશમંડ, બ્રહ્મરક્ષ.
 • ★પાંચ સ્વાદ: મીઠી, ચરખા, ખાટી, ખારી, કડવી.
 • ★પાંચ વાયુ: પ્રાણ, અપન, વ્યાણ, ઉદાન, સમાન.
 • ★પાંચ ઇન્દ્રિયો: આંખ, નાક, કાન, જીભ, ત્વચા, મન.
 • ★પાંચ વટિવૃક્ષો: સિદ્ધવત (ઉજ્જૈન), અક્ષયાવત (પ્રયાગરાજ), બોધિવત (બોધ ગયા), વંશીવત (વૃંદાવન), સાક્ષીવત (ગયા).
 • ★પાંચ પાંદડા: કેરી, પીપળ, વાણી, ગુલેર, અશોક.
 • ★પાંચ કન્યાઓ: અહિલ્યા, તારા, મંદોદરી, કુંતી, દ્રૌપદી.
 • ★પાચ અમૃત:દૂધ, દહીં, ઘી, મધ, સાકર
 • ★પાચ વૃક્ષો: પીપળો,ઉમરો, ખીજડો, આકડો,વડ…
 • ★પાચ પ્રત્યક્ષ દેવ:સુર્ય, ચંદ્ર, વાયુ, જળ, અગ્નિ….
 • ★પાચ દેવ:બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ,ગણેશ, સુર્ય…..
 • ★પાચ આધાર: અન્ન,જળ, વાયુ,પૃથ્વી, અગ્નિ….
 • ★પાચ કર્મ:શૌચ,સ્નાન, આહાર, કર્મ, નિન્દ્રા…
 • ■છ શાસ્ત્ર:વેદાંગ, સાખ્ય, નિરૂક્ત, યોગ, છંદ વ્યાકરણ..
 • ★છ: ઠંડી, ઉનાળો, વરસાદ, પાનખર, વસંત, શિયાળો.
 • ★જ્ઞાનના છ ભાગો: શિક્ષણ, એયોન, વ્યાકરણ, નિરુક્ત, ચંદા, જ્યોતિષ.
 • ★છ કર્મો: દેવપૂજા, ગુરુ ઉપાસના, સ્વાધ્યાય, ત્યાગ, તપ, દાન
 • ★છ દોષો: કામ, ક્રોધ, વસ્તુ (ઘમંડ), લોભ (લોભ), મોહ, આળસ.
 • ■સાત શ્લોક: ગાયત્રી, ઉષ્ણિક, અનુષ્ટૂપ, વૃતિ, રો, ત્રિષ્ટુપ, જગતી.
 • ★સાત સ્વર: સા રે ગ મ પ ધ નિ
 • ★સાત નોંધો: ષડજ્,ઋષભ, ગાંધાર, મધ્યમ, પંચમ,ધૈવત, નિષાદ.
 • ★સાત ચક્રો: સહસ્ત્રચક્ર, આજ્ઞા,વિશુધ્ધ, અનાહત મણિપુર, સ્વાધિષ્ઠાન, મુળાધાર
 • ★સાત વાર: રવિ, સોમ, મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર, શનિ.
 • ★સાત માટી: ગૌશાળા, ઘોડાર, હાથીખાનું, રાજદ્વાર, બમ્બીની માટી, નદી સંગમ, તળાવ.
 • ★સાત સતી:અનસુયા, તારામતી, દ્રૌપદી,સીતા, મંદોદરી,વૃદા,અહલ્યા…
 • ★સાત ચિરંજીવી: અસ્વસ્થામા, બલીરાજા, હનુમાનજી, વેદવ્યાસ, પરશુરામ, વિભીષણ, કૃપાચાર્ય
 • ★સાત લોક:ભૂલોક, ભૂવલોક, મહલોક, જનલોક, સ્વલોક તપલોક, સત્યલોક
 • ★સાતસાગર:-ક્ષીરસાગર, દધિસાગર, ઈણુસાગર, ધ્રુતસાગર, મધુસાગર, મદીરા સાગર, વનણસાગર….
 • ★સાત ખંડો: જંબુદ્વીપ (એશિયા), લક્ષદ્વીપ, શાલમલિદવીપ, કુશદ્વીપ, ક્રૌનચદ્વીપ, શકદવીપ, પુષ્કરદીપ.
 • ★સાત ઋષિ: વસિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, કણવ, ભારદ્વાજ, આત્રી, વામદેવ, શૌનક.
 • ★સપ્ત ઋષિ: વસિષ્ઠ, કશ્યપ, અત્રિ, જમદગ્નિ, ગૌતમ, વિશ્વામિત્ર, ભારદ્વાજા.
 • ★સાત ધાતુઓ (શારીરિક): રસ, લોહી, માંસ, ચરબીયુક્ત, અસ્થિ, મજ્જા, વીર્ય.
 • ★સાત રંગ: જાંબુડિયા, જાંબુડિયા, વાદળી, લીલો, પીળો, નારંગી, લાલ.
 • ★સાત તળ:અટલ, વિતલ, તલાતલ, મહાતાલ, પાતાળ,
 • ★સાત પુરી: મથુરા, હરિદ્વાર, કાશી, અયોધ્યા, ઉજ્જૈન, દ્વારકા, કાંચી.
 • ★સાત અનાજ: અડદ, ઘઉં, ચણા,વાલ, જવ, કોરલ, બાજરી.
 • ■અષ્ઠ લક્ષ્મી:-
  આ અષ્ટસિધ્ધી ૧.અણીમા ૨.મહીમા ૩.ગરીમા ૪.લધીમા .૫.ઇશત્વ.૬.વશિત્વ ૭.પ્રાક્યમ ૮ .પ્રાપ્તિભાવ

★.અણીમા સિધ્ધી થી તમે તમારું શરીર ગમે એટલુ સુક્ષ્મ કરી શકો માનો કે અણુ થી પણ સુક્ષ્મ કરી શકાય આ સિદ્ધિ થી ।

★મહિમા .આ સિદ્ધિ થી તમે ગમે એટલુ તમારુ શરીર ઈચ્છો એટલુ મોટુ કરી શકો હિમાલય જેવડુ પણ કરી શકો કહેવાય કે આ સિદ્ધિ મહાભારત કાળ મા ઘટોત્કચ પાસે હતી.
★ગરીમા .તમે તમારુ શરીર એકદમ વજન વિનાનુ સાવ નાના રજકણ થી પણ વધારે હલકુ કરી શકો વજન વિના નુ ।

★લધીમા .આ સિદ્ધિથી તમે તમારી શરીર ગમે એટલુ ભારી કરી શકો પૃથ્વી ના વજન જેટલુ પણ ચાહો તો કરી શકો.. ★ઇશત્વ .આ સિદ્ધિ તમે કોઈ પણ ભૌતિક સાંસારિક ઉપભોગ યોગ્ય ચાહો ઐ સમયે તત્કાલ પ્રાપ્ત કરી શકો

★વશિત્વ .આ સિદ્ધિ થી તમે કોઈ પણ જડ ચેતન ચીજ ને માનવ જનાવર જંતુ જડ ચેતન કોઇ પણતમારે વશ કરી શકો.

★પરાક્ય. આ સિદ્ધિ તમે ગાયબ થઇ શકો તમે અદ્રશ્ય થઇ શકો છો અને અદ્રશ્ય થઇ ગમે ત્યાં હરી ફરી શકો.

★પ્રાપ્તીત્વ .આ સિદ્ધિ થી તમે બીજા ની ભાવનાઓ મન ની વાતો અંતકરણ ની વાતો સ્થિતિ ઐના કહ્યા વિના પણ જાણીજાવ છો કે એના ચિત મન દિલ મા શું છે સાથે તમે તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે ક્ષણ મા ગમે ત્યાં જઈ શકો ઉડી શકો તરી શકો પર્વતો ઉપાડી શકો એટલી શક્તી તમારા મા આવી જાય.

આ કંઈ ગપ્પુ નથી આ વિજ્ઞાન ની અંતિમ સ્તર છે વિજ્ઞાન નો આખરી પડાવ છે આ વિજ્ઞાન ની પરાકાષ્ઠા અંતિમ સભ્યના છે.

જ્યાં આપણા ઋષીઓ પંહોચી ગયા હતા.

 • ★અષ્ઠધાતુ:-સોનું, રૂપુ, કાસુ, તાબુ, પિત્તળ,રાગુ,સીસુ,લોખંડ,
 • ★અષ્ઠયોગ;-યમ, પ્રત્યાહાર, નિયમ, ધારણા,આસન, ધ્યાન,પ્રાણાયામ, સમાધિ.
 • ★અષ્ઠ લક્ષ્મી:-આગ્ધ, વિદ્યા,સૌભાગ્ય, અમૃત,કામ, સત્ય, ભોગને યોગ લક્ષ્મી. .
 • ★આઠ માતા: બ્રહ્મી, વૈષ્ણવી, મહેશ્વરી, કૌમરી, આંદ્રી, વરાહી, નરસિમ્હી, ચામુંડા. ★આઠ લક્ષ્મી: આદિલક્ષ્મી, ધનાલક્ષ્મી, ધન્યાલક્ષ્મી, ગજલક્ષ્મી, સંતનાલક્ષ્મી, વિરલક્ષ્મી, વિજયલક્ષ્મી, વિદ્યાલક્ષ્મી. ★આઠ વસુ: અપ (આહ: / અયાઝ), ધ્રુવ, સોમ, ધાર, અનિલ, ગુદા, પ્રત્યુષા, પ્રભાસ.
 • ★આઠ સિધ્ધિ: અનીમા, મહિમા, ગરીમા, લગીમા, મનોકામના, પ્રકમ્યા, ઇશિતા, તશિત્વા.
 • ★નવદુર્ગા: શૈલપુત્રી, બ્રહ્મચારિણી, ચંદ્રઘંટા, કુષ્મંડ, સ્કંદમાતા, કાત્યાયની, કલરાત્રી, મહાગૌરી, સિદ્ધિદાત્રી.
 • ★નવગ્રહ: સૂર્ય, ચંદ્ર, મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર, શનિ, રાહુ, કેતુ.
 • ★નવરત્ન: હીરા, નીલમણિ, મોતી, રૂબી, કોરલ, પોખરાજ, નીલમ, ઓનીક્સ, લસણ.
 • ★નવનિધિ: પદ્મનિધિ, મહાપદ્મનિધિ, નીલાનીધિ, મુકુંદનીધિ, નંદનીધિ, મકરનિધિ, કચ્છપાનિધિ, શંખનીધિ, ખારવા / મિશ્રા નિધિ.
 • ■દસ મહાવિદ્યા: કાલી, તારા, ષોડશી, ભુવનેશ્વરી, ભૈરવી, ચિન્નામસ્ટીક, ધુમાવતી, બગલમુખી, માતંગી, કમલા.
 • ★દસ દિશાઓ: પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ, આઇગ્નીઅસ, રાષ્ટ્રીય, વ્યાવ્ય, ઇશાન, ઉપર, નીચે.
 • ★દસ દિગપાળ: ઇન્દ્ર, અગ્નિ, યમરાજ, નાઈતિ, વરુણ, વાયુદેવ, કુબેર, ઇશાન, બ્રહ્મા, અનંત.
 • ★દસ અવતાર (વિષ્ણુ): મત્સ્ય, કચપ, વરાહ, નરસિંહ, વામન, પરસુરામ, રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ, કલ્કી.
 • ★દસ સતી: સાવિત્રી, અનુસુઇયા, મંદોદરી, તુલસી, દ્રૌપદી, ગાંધારી, સીતા, દમયંતી, સુલક્ષણ, અરૂંધતિ

ઉપરોક્ત માહિતી શાસ્ત્રોક્ત આધારે છે…
આ પોસ્ટનો હેતુ એકમાત્ર જુના ગ્રામ્ય જીવનને રજૂ કરવાનો છે..

આ લેખની કોપી પેસ્ટ કોઈએ કરવી નહીં. મિત્રો માત્ર શેર કરી શકે છે.
લેખક:-પોપટભાઇ પટેલ ઘેલડા

હવે તમે પણ આ વેબસાઇટ પર માહિતી શેર કરી શકો છો.

સાવ વીસરાઈ ગયેલું પાંચ હજાર વર્ષ પુરાણું દિવાળીના અવસરના મેર-મેરાયું

જો આપની પાસે લોક સાહિત્ય, લોક કથા કે ઇતિહાસને લગતી કોઈ પણ રસપ્રદ માહિતી હોય અને જો તમે તે અન્ય લોકો સુધી પંહોચાડવા માંગતા હોય તો, તે માહિતી અમને મોકલાવો અમારા ઇમેઇલ પર- shareinindia.in@gmail.com અમે તે માહિતીને લાખો લોકો સુધી પહોંચાળસું..

error: Content is protected !!