Tag: ઐતિહાસિક સ્થળો

અડાલજની વાવ

આમ જોવાં જઈએ તો ગુજરાતમાં કિલ્લ્લાઓ ઓછાં છે, પણ જે જે છે તે ઇતિહાસની સાક્ષી અવશ્ય પુરાવે છે. તેમ છતાં ગુજરાતમાં વાવો , તળાવો , તોરણો અને પોળો વિપુલ …
error: Content is protected !!